Wei wuwei of "het doen van het niet-doen"


"Als je een grasspriet op de heuvel was, en de wind zou gaan waaien, hoe zou je dan 'niet-doen' (wuwei) beoefenen? Als je niet zou bewegen dan zou je weerstand bieden aan de wind en dat is iets doen. Als je plat zou gaan liggen teneinde geen weerstand te bieden dan zou je passiviteit 'doen'. Maar als je gewoon jezelf zou blijven, een grasspriet, die intrinsiek meegeeft maar toch stevig is, voortdurend, en coherent, dan zou je bewegen zoals de wind beweegt, heen en weer, nu eens erg schuin hangend, dan weer minder. Voor een observator zou er beweging waar te nemen zijn. Toch zou er niets gedaan worden. Een grasspriet die niet hetzelfde bewustzijn heeft als wij, beoefent spontaan 'niet-doen'. Door middel van taiji quan kunnen we dat gevoel een grasspriet te zijn op een heuvel, in de wind, in de wereld, herstellen, en dat gevoel in elke situatie terugvinden. Laozi zag dat "dat wat meegeeft, houdt stand, dat wat weerstand biedt, wordt vernietigd."

Cheng Man Ching

wei wuwei ou le "agir sans agir"

 

 

"Si tu étais un brin d'herbe sur une colline et que le vent se mettait à souffler, comment pratiquerais-tu (wei) le agir sans agir (wuwei)? Si tu ne bougeais pas, alors tu opposerais de la résistance au vent mais c'est déjà faire quelque chose. Si tu t’allongeais afin de ne pas résister, tu 'ferais' la passivité. Mais si tu restais simplement toi-même, un brin d'herbe, qui intrinsèquement cède mais qui est pourtant solide, persévérant et cohérent, alors, comme le vent, tu décrirais des va-et-vient, tour à tour carrément suspendu, puis moins. Pour un observateur il y aurait du mouvement à observer. Pourtant rien ne serait fait. Un brin d'herbe qui n'a pas la même conscience que nous, pratique spontanément le "agir sans agir". Grâce au taiji quan nous pouvons retrouver cette impression d'être un brin d'herbe sur une colline dans le vent et retrouver cette impression dans toute situation de notre vie. Laozi: "ce qui cède, perdure, ce qui résiste, sera détruit"   Cheng Man Ching

Photo de George Burggraaf